Building Business. Enriching Lives.

به شرکت اجتماعی کانادا(Social Enterprise of Canada) خوش آمدید!


سازمان ما به عنوان یکی از پیشروان فعالیت های عمدۀ اجتماعی به هزاران نفر از افراد منحصربه فرد و صدها سازمان خدماتی دیگر در سال خدمات ارائه می کند. دفتر مرکزی ما در Newmarket، Ontario واقع می باشد، و مراکز ما در سراسر منطقۀ York و فراتر از آن پراکنده هستند.


لطفاً برای آشنایی با خدمات بی شمار ما و تعیین اینکه کدامیک به بهترین نحو پاسخگوی نیازهای شما می باشد، چند دقیقه ای وقت صرف کنید. ما امیدوارهستیم بتوانیم خدماتی به شما و خانوادۀ شما ارائه کنیم.


برای دیدن اطلاعات بیشر در مورد خدمات ما، روی پیوندهای زیر کلیک کنید:


• خدمات دسترسی تحت نظارت
Supervised Access Services


• خدمات مراقبت از کودک
Child Care Services

مراکز سالهای اولیۀ کودکی انتاریو
Ontario Early Years Centres


• تمام بچه های ما
All Our Kids


• خدمات اطلاع رسانی در مورد صلاحیت ها و ارزیابی مدارک
Accreditation and Qualifications Information Services

Welcome Centre Immigrant Services

• هماهنگی و برنامه ریزی چاره یابی
Coordination and Planning Solutions

•™Bridge Translations

این فرصت را مغتنم شمرده و از تمام کارمندان، داوطلبین، شرکاء و سرمایه گذارانی که طی سالها امکان رشد سازمان ما و ارائۀ خدمات بسیاری را که در جامعۀ ما ضروری می باشند، را فراهم آوردند، سپاسگزاری می کنیم.