Building Business. Enriching Lives.

به وب سایت شرکت اجتماعی خدمات دسترسی تحت نظارت کانادا
 (Social Enterprise for Canada’s Supervised Access Services) خوش آمدید.


مراکز دسترسی تحت نظارت ما، کار دیدار با یکدیگر یا تبادل را برای خانواده هایی که درحال جدایی یا طلاق هستند، تسهیل می کنند.

Our Supervised Access Centres facilitate visits or exchanges for families
who are separating or divorcing


تحت نظارت کارکنان و داوطلبین آموزش دیده، مراکز دسترسی ما، امکان انجام دیدارهای گروهی در محل را تحت نظارت کامل، و انجام تبادلات تحت نظارت را وقتی که دسترسی خارج از محل واقع می شود، فراهم می کنند.

خدمات دسترسی تحت نظارت ما یک مترجم حرفه ای را برای شرکت در سه دیدار یا تبادل فراهم می کند اما ما نمی توانیم برای دیدارها یا تبادل های اضافه تر پولی به مترجم پرداخت کنیم. هزینه های مترجم برای دیدارها یا تبادل های اضافه تر باید از سوی یکی از والدین پرداخت شود.

ما فقط می توانیم بر دیدارها یا تبادل ها یی نظارت کنیم که زبان انگلیسی استفاده شود یا یک مترجم حرفه ای حاضر باشد.

ما از تأمین بودجه توسط وزارت دادگستری کل انتاریو سپاسگزار هستیم.دربارۀ خدمات دسترسی تحت نظارت SEC
About SEC's Supervised Access Servicesما چه کار می کنیم
What We Do

مراکز دسترسی تحت نظارت ما به کودکان و خانواده های آنها به گذراندن دوران سخت جدایی و سازگاری [با محیط جدید] کمک می کنند.
ما یک محیط امن، کودک – محور و بی طرف را برای انجام دیدارها یا تبادل ها بین فرزندان و والدین یا خانوادۀ گسترده آنها فراهم می کنیم. ناظران، کارکنان و داوطلبین ما به خوبی آموزش دیده و بی طرف هستند.
 

هدف ما
Our Goal

هدف ما فراهم کردن فرصتی برای والدین برای ایجاد یا بازسازی روابط شان با فرزندان در محیطی خوشایند است، جایی که کودکان ایمن هستند و از درگیری والدین به دور می باشند.


سیر تکاملی ما
Our Journey

شرکت اجتماعی کانادا(Social Enterprise for Canada) از سال 1992 خدمات دسترسی تحت نظارت را ارائه داده است، این شرکت در ابتدا در طرح آزمایشی برنامه دسترسی تحت نظارت که بودجۀ آن از سوی وزارت دادگستری کل تأمین شد، مشارکت کرده است.
مراکز ما از هدایت، حمایت، آموزش و توصیه های مداوم این وزارتخانه همیشه برخوردار بوده اند.
 

فلسفۀ ما
Our Philosophy

کودکان از اولویت برخوردارند؛ وظیفۀ ما تضمین ایمنی و رفاه آنان است.

• در حالی که هدف اصلی ما فراهم کردن یک مکان امن و ایمن برای دیدار فرزندان با والدینشان است، همچنین سعی می کنیم که محیطی فراهم کنیم که کودک – محور، قابل دسترسی و دوستانه باشد، جایی که برای همه خوشایند باشد.
• ما زمینه ای را فراهم می کنیم که کودکان می توانند روابط خود را با والدینشان توسعه داده و حفظ کنند.
• ما می کوشیم تنش یا اضطراب را کم کنیم، و تا جایی که ممکن باشد، کاری می کنیم که فرزندان در معرض جرّ و بحث والدینشان در طی این دیدارها قرار نگیرند.
• ما یک محیط بی طرف، عینی و واقعی را ایجاد می کنیم. در این راستا، کارمندان ما با شرکت کنندگان در برنامه با احترام و بیطرفانه رفتار کرده و از هیچیک از والدین طرفداری نمی کنند.
• ما محیطی را فراهم می کنیم که فرزندان و والدین آنها می توانند احساس امنیت و ایمنی کنند، و آرامش خاطر داشته باشند که سیاستهای ایمنی و اقدامات امنیتی طراحی شده و اجرا می شوند.
• ما پاسخگوی نیازهای گوناگون هستیم و نسبت به نیازهای فرهنگی و قومی جامعۀ کودک حساسیت داریم. برای اطلاعات بیشتر دربارۀ خدمات ترجمۀ شفاهی ما، لطفاً اینجا را کلیک کنید.
• در آخر، ما به اصول پایبند هستیم و از قوانین و معیارهای دسترسی انتاریو که در راهنمای معیارهای دسترسی برای خدمت به مشتری، قوانین انتاریو 07/429 ذکر شده است، پیروی می کنیم. برای اطلاعات بیشتر روی www.accesson.ca کلیک کنید.
 

سازمان ما
Our Organization

شرکت اجتماعی کانادا(SEC) ، یک سازمان خیریۀ ثبت شده غیر انتفاعی مبتنی بر جامعه است که خدمات دسترسی تحت نظارت برای مناطق یورک و پیل را فراهم می کند.

گروه های خدمات دسترسی تحت نظارت ما متشکل از کارمندان و کارآموزان حرفه ای و داوطلبین هستند.

دستیار اداری (Administrative Assistant)به پرسشهای کلی دربارۀ برنامه، خدمات آن، روند تقاضا و معیار احراز صلاحیت پاسخ می دهد و به عنوان اولین نقطۀ تماس برای مراجعینی که هنوز در برنامه ثبت نام نکرده اند، عمل می کند. دستیار اداری ما روزهای دوشنبه تا جمعه، از ساعت 8:30 صبح تا 4:30 بعدازظهر در دسترس می باشد.

ناظران سایت (Site Observers)بر دیدارها و/یا تبادل ها نظارت کرده، یادداشت برمی دارند و در صورت نیاز مداخله می کنند.
هماهنگ کنندگان برنامه(Program Coordinators)(یکی برای منطقه یورک و یکی برای منطقه پیل) به عنوان تماس اولیه برای والدینی که در برنامه ثبت نام کرده اند عمل می کنند، از جمله انجام مصاحبه برای پذیرش و توجیه خانواده ها. آنها مسئول ناظران سایت هستند، این ناظران را آموزش داده و مربی گری می کنند.

مدیر برنامه (Program Director) مسئول کلی تمامی مراکز در حوزه های عملیاتی، مالی، اداری و آموزش کارکنان و توسعه می باشد. مدیر با وزارت دادگستری کل هماهنگی کرده و تضمین می کند که خدمات ما مطابق با دستورالعمل ها و رهنمودهای وزارتخانه است.


 

دیدارها و تبادل های دسترسی تحت نظارت
Supervised Access Visits & Exchanges

ما محیطی امن برای امور زیر را فراهم می کنیم:

• دیدارهای دسترسی بین فرزندان و والدین آنها، تا دو ساعت.
• تبادل فرزند از یک ولي به ولي دیگر به منظور دیدارهای دسترسی نظارت نشده.


 
انتظارات ما
Our Expectations

انتظارات ما از والدین دارای حضانت

از والدینی که دارای حضانت فرزندان هستند انتظار می رود که در استفاده از مرکز دسترسی تحت نظارت فرزندان خود را حمایت کنند تا آنها احساس آرامش وراحتی کرده و احساس اضطراب و فشار روانی کمتری کنند. والدین باید به فرزندان خود اطمینان بدهند که در طی انجام دیدار آنها می توانند تفریح کنند، با اسباب بازی ها بازی کنند و در فعالیتها همراه والدینشان شرکت کنند. دسترسی تماماً مربوط به فرزندان آنهاست؛ حمایت والدین نقش زیادی در فراهم کردن یک تجربۀ مثبت برای خانوادۀ آنها دارد.

انتظارات ما از والدین دیدار کننده

ما از والدین دیدار کننده انتظار داریم مثبت باشند و در استفاده از خدمات دسترسی به منظور ایجاد یا حفظ یک رابطۀ معنا دار با فرزندان خود از آنها حمایت کنند. برنامه ریزی پیشاپیش برای نوع فعالیت یا بازی که قرار است با فرزند خود انجام دهید به ایجاد یک دیدار مثبت کمک خواهد کرد.

انتظارات ما از فرزندان

از فرزندان انتظار می رود که در دیدار یا مبادله با والدین خود شرکت کنند.

انتظارات ما از کارکنان

ما پایبند به فراهم کردن خدمات حرفه ای برای شما و خانوادۀ شما هستیم. کارکنان در صورت نیاز مداخله خواهند کرد تا ایمنی و رفاه فرزندان در تمام اوقات تضمین شود. کارکنان ایمنی کلیۀ شرکت کنندگان بزرگسال در این برنامه را نیز تضمین می کنند.


مدت دیدارها و زمان بندی
Duration of Visits and Schedule

ما می توانیم انجام دیدارها برای مدت دو ساعت را فراهم کنیم و سعی می کنیم تقاضاهای انجام دیدار برای زمان های خاص را نیز پاسخگو باشیم.
 

محیط
The Environment

هنگام سازماندهی دیدارها، توجه ما منحصراً به دیدار فرزند با ولي خود متمرکز است. فراهم کردن محیطی امن، ایمن و راحت برای این دیدارها اولین و مهمترین اولویت ما می باشد. بنابراین والدین نباید شگفت زده شوند وقتی که ببینند:
• هر خانواده دارای فضای منحصر به خود برای لذت بردن از فعالیتهایی است که در قالب یک گروه انجام می شود
• زمان ورود و خروج به تناوب تنظیم شده است تا از برخورد بین والدینی که حضانت کودکان را به عهده دارند و والدین دیدارکننده جلوگیری شود.
• درها همیشه بسته هستند، و کارمندان ما باید در را برای ورود و خوشامدگویی به والدین باز کنند
• کلیۀ کیف ها و بسته ها توسط کارکنان وارسی می شوند
• ورود دستگاههای ضبط صوتی و تصویری، دوربین های دیجیتال، تلفن های همراه، پیجرها، و سایر انواع دستگاههای الکترونیکی به اتاق دیدار ممنوع می باشد.
• ناظران سایت بر دیدارها نظارت کرده، یادداشت برمی دارند و در صورت نیاز مداخله می کنند
• از والدین دیدار کننده انتظار می رود 15 دقیقه پیش از شروع دیدار در محل حاضر باشند و 15 دقیقه پس از پایان دیدار محل را ترک کنند.
در دستورالعمل های وزارت دادگستری کل مشخص شده است که حداقل دو نفر از کارکنان باید همیشه در دیدارها حضور داشته باشند و توصیه شده است که برای هر 2 خانوادۀ دیدارکننده 1 کارمند حضور داشته باشد.
 

اقدامات ایمنی
Safety Measures

برای تضمین محیطی امن و ایمن برای تمام شرکت کنندگان، مرکز ملزم است فضای کافی و منابع ضروری را پیش از تایید مراجعین جدید در دسترس داشته باشد.

اقدامات ایمنی شامل موارد زیر می باشد ولی به این موارد محدود نمی شود:

• ساعات متناوب رساندن به مرکز و گرفتن از مرکز
• ورود و خروج مراجعه کننده توسط کارمندان و/یا داوطلبین نظارت می شود
• کودکان در طی دیدارها مدام از سوی کارمندان و/یا داوطلبین نظارت می شوند
• محل بازی درفضای باز، در صورت دسترسی، همیشه محصور و مستقیماَ متصل به محل می باشد
• ارتباط نزدیک کارمندان با پلیس محلی
• داوطلبین و کارمندان همیشه پیش از استخدام از لحاظ سوء پیشینه بررسی می شوند
• کارمندان دارای آموزش های کمک های اولیه و احیاء قلبی- ریوی(CPR) می باشند
• جعبه های کمک اولیه در تمامی مراکز موجود می باشدمحل ها و ساعات کار
Locations and Hours of Operation

 ما سعی می کنیم دیدارها یا تبادل ها را در محل مورد نظر شما یا محلی که در حکم دادگاه ذکر شده است، برگزار کنیم.

 

تعطیلات مرکز براساس تعطیلات و مرخصی می باشند
Centre Closures due to Holidays and Vacation

مراکز ما در تعطیلات آخر هفته و سه هفته برای مرخصی در تابستان تعطیل می باشند. مراکز ما در روزهای زیر بسته خواهند بود:

• آخر هفته ایستر
• آخرهفته روز ویکتوریا
• روز ملی کانادا
• روز اجتماعی
• روز کارگر
• روز شکرگذاری
• تعطیلات کریسمس
• تعطیلات سال نو
• روز خانوادهچگونه برای خدمات دسترسی تقاضا کنید
How to Apply for Access Service

• پیش از شروع روند ارجاع، با دستیار اداری ما با شماره تلفن رایگان 9925-243-866-1 داخلی 5307 تماس بگیرید. این به شما فرصت میدهد تا دربارۀ خدمات ما پرسش کنید و دربارۀ روند پذیرش اطلاعات به دست آورید.
• روند تقاضا با درخواست مستقیم شما یا از طریق ارجاع ، وکیل یکی از والدین، قاضی یا دفتر وکیل کودکان (OCL) برای گرفتن خدمات آغاز می شود.
• ارجاع ها باید شامل رونوشت حکم دادگاه یا توافقنامۀ امضا شده باشد و باید به دستیار اداری ما به شمارۀ 8241-953-905 فاکس شود.
• حکم دادگاه یا توافقنامۀ (امضا شده توسط والدین) باید شرایط دسترسی را مشخص نماید، که شامل تعداد ساعات در هر دیدار، تعداد دیدارهای هفتگی، محدودیت ها، و نام های افرادی که می توانند در دیدارها شرکت کنند می باشد.
• ما همچنین به رونوشت های قسم نامه ها (از بایگانی دادگاه که به نمایندگی از والدین باشند) در رابطه با حضانت و دسترسی، هرگونه ارزیابی کار اجتماعی و/یا گزارشهای روانپزشکی مربوط به هر یک از والدین، یک رونوشت از حکم ضمانت،حکم آزادی مشروط و/یا قرار منع موقت، در صورت مصداق، نیاز داریم.
• ارجاع کتبی باید شامل نام های کامل، نشانی ها، شماره های تلفن والدین و وکلا، و نام کامل و تاریخ تولد فرزند(ان) مربوطه باشد.
• کلیۀ ارجاع ها بر اساس نوبت پذیرفته می شوند. در صورت نبود جا، شما در فهرست انتظار قرار خواهید گرفت و به محض در دسترس بودن جا، با شما تماس گرفته خواهد شد.


موارد رد شدن
Declining Cases

مراکز ما این حق را محفوظ می دارند که مواردی را رد کنند یا نپذیرند، و در صورت وقوع هر یک از موارد زیر دیدارها را لغو کرده یا خاتمه دهند:

• والدین اطلاعات شخصی مورد نیاز را فراهم نکنند یا اسناد لازمه را امضا ننمایند
• هنگامی که کودکان تحت قیمومیت دولت درآمده باشند
• هنگامی که ما به این نتیجه برسیم که خطرات ایمنی وجود دارد که ما نمی توانیم آنها را اداره کنیم
• نقض توافقنامۀ خدمات
• تصمیم والدین به بیرون رفتن از برنامه بنا به دلایل شخصی خود
• عدم شرکت در سه دیدار پیاپی از سوی ولي دیدار کننده یا ظهور یک الگوی دیداری متناقض
• دیر رسیدن یک ولي برای انجام دیدار یا تبادل
• ولي دیدار کننده تحت تاثیر الکل یا مواد دیگر به محل دیدار برسد
• درگیر شدن انجمن حمایت از کودکان در پروندهخدمات ترجمه شفاهی
Interpretation Services

خدمات دسترسی تحت نظارت ما یک مترجم حرفه ای را برای شرکت در سه دیدار یا تبادل فراهم می کند اما ما نمی توانیم برای دیدارها یا تبادل های اضافه تر پولی به مترجم پرداخت کنیم. هزینه های مترجم برای دیدارها یا تبادل های اضافه تر باید از سوی یکی از والدین پرداخت شود.
ما فقط می توانیم بر دیدارها یا تبادل ها یی نظارت کنیم که زبان انگلیسی استفاده شود یا یک مترجم حرفه ای حاضر باشد.وجوه خدمات دسترسی تحت نظارت
Supervised Access Services Fees

وجوه مربوطه عبارتند از :

• وجه اداری سالانه 50 دلار برای هر ولي
• وجه 25 دلار برای هر دیدار، یا هر تبادل

هر یک از والدین باید وجه اداری سالانه 50 دلار را پرداخت کند، مگر آنکه در حکم دادگاه طور دیگری مشخص شده باشد یا والدین به صورت کتبی طور دیگری موافقت کنند.

پرداخت ها می تواند به صورت نقدی، چک تضمینی یا حواله در وجه Social Enterprise for Canada, Supervised Access Services انجام شود.

اسقاط یا کاهش وجوه:

بنا به درخواست کتبی یا اسناد و مدارک مثبته، در صورتی که یک ولي دارای درآمد پایین یا فاقد درآمد باشد، ما ممکن است وجوه را اسقاط یا کاهش دهیم.