Building Business. Enriching Lives.

مراکز سالهای اولیه Vaughan-King-Aurora Ontario

Vaughan-King-Aurora Ontario Early Years Centres
 


مراکز سالهای اولیه Vaughan-King-Aurora Ontario

(Vaughan-King-Aurora Ontario Early Years Centers) برای خانواده هایی که دارای کودکان سن 6-0 هستند برنامه های یادگیری اولیه و روش تربیت فرزند ارائه می کنند.

این مراکز که دارای پایگاههای اجتماعی هستند خدمات گوناگونی شامل برنامه هایی که برای استفاده از آنها باید از پیش ثبت نام کرد و برنامه هایی که نیاز به ثبت نام ندارند را برای کودکان و خانواده های آنها ارائه می کنند. متخصصین مراکز سالهای اولیه در مورد مسایل مربوطه از قبیل سوادآموزی اولیه، مراحل تکاملی ویژه گروه سنی و اجتماعی شدن، اطلاعات ارزشمند و مفیدی عرضه می کنند.

این برنامه ها والدین را قادر می کند تا مهمترین آموزگار فرزند خود شوند و برای تربیت فرزندان خود توانایی های بلند مدت ایجاد کنند. به علاوه، این مراکز در مشارکت با دیگر سازمانها خدمات گسترده ارائه کرده و تأثیرگذاری اجتماعی در داخل جوامعه را افزایش می دهند.

ما از پشتیبانی مداوم وزارت خدمات کودکان و جوانان انتاریو(Ontario Ministry of Children and Youth Services) که امکان عرضه چنین خدمات مهمی را به جامعه برای ما فراهم کرد، سپاسگزاریم.

محل های Early Years Centre ما:

Woodbridge
140 Woodbridge Ave, Unit E-400
Woodbridge, Ontario, L4L 4K9
تلفن:5511-856-905

Aurora
40 Engelhard Drive, Unit 1
Aurora, Ontario, L4G 6X6
تلفن: 1011-751-905

ما همچنین برنامه های معاضدتی گوناگونی را در جامعه شما عرضه می کنیم. برای اطلاع از اینکه کدام برنامه در حال حاضر عرضه می شود، لطفاً با یکی از محل های ما یا با تلفن رایگان 1-866-404-2077 تماس بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما به زبان انگلیسی فقط، اینجا را کلیک کنید