Building Business. Enriching Lives.

تمام بچه های ما. آنها می توانند تا پنج سالگی برومند شوند

(All Our Kids (AOK
 از والدین، پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها، ارائه کنندگان مراقبت از کودک خانگی، دختران نوجوان باردار و آنهایی که کودکان کوچک دارند، از تولد تا 6 سالگی، دعوت می کنیم تا در این برنامه در سه مکان "تمام بچه های ما"(AOK) شرکت کنند.

در هریک از این مراکز محیطی دوستانه و مثبت برای فراگیری فراهم شده است که والدین فرصت دارند تا با دیگر والدین دیدار کنند و کودکان می توانند با هم بازی کنند. والدین می توانند ماجراهای زندگی خود را برای یکدیگر تعریف کنند، در کارگاهها شرکت کنند، از منابع مرکز برای گردآوری اطلاعات استفاده کنند و به دیگر ادارات و خدمات اجتماعی معرفی شوند.

برنامه " تمام بچه های ما"(AOK) برای والدین و مراقبت کنندگان رایگان است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما به زبان انگلیسی فقط، اینجا را کلیک کنید